حرف مردم در سبزوار پيام


حرف مردم / تاریخ: 4 دي 1390 / کد مطلب: 1401 / نظرات: 2

حرف مردم:


ما کشاورزان پنبه کار روستای دولت آباد بعلت قیمت پایین پنبه محصول خود را جمع آوری نکرده ایم


ما کشاورزان پنبه کار روستای دولت آباد بعلت قیمت پایین پنبه محصول خود را جمع آوری نکرده ایمنظرات شما

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


2 نظر در صف تاييد است.