حرف مردم در سبزوار پيام


حرف مردم / تاریخ: 12 مرداد 1393 / کد مطلب: 9151 / نظرات: 0

حرف مردم:


چرا شهرداري فكري به حال سنگفرش پياده روهاي خيابان رازي نمي كند


 وقتي پياده روهاي خيابانهاي خاكي سنگفرش دارد چراشهرداري فكري به حال سنگفرش پياده روهاي خيابان رازي نمي كند ،درحاليكه اين مكان يكي از خيابانهاي بزرگ و پرتردد شهر است / برابادی نظرات شما

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


0 نظر در صف تاييد است.