اخبار سبزوار پيام : ورزشی

اخبار » ورزشی / تاریخ خبر: 24 آبان 1393 / کد مطلب: 9676 / نظرات: 0


مسابقات دو و ميداني متوسطه ي دوره ي دوم پسرانه برگزار شد


مسابقات دو و ميداني متوسطه ي دوره ي دوم پسرانه ي سبزوار با حضور 9 تيم در محل استاديوم شهيد مظهري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مديريت آموزش و پرورش سبزوار؛ اين مسابقات در 15ماده برگزار شد كه نتايج زير به دست آمد:
در رشته ي دو 100متر؛ اميرحسين شمخاني، محمد جلمباداني و مرتضي كسكني از آموزشگاه هاي فرهنگيان، شهيد ديواندري و فرهنگيان به ترتيب حايز رتبه ي اول تا سوم شدند.
در رشته ي دو 200متر؛ سجاد شمسايي و محمدرضا آب ورز از هنرستان شهيد چمران و سيد محمود مهرآبادي از هنرستان كمال الملك به ترتيب مقام اول تا سوم را تصاحب كردند.
در رشته ي دو 400متر؛ داوود نعمتي، اميرحسين وحدتي و محمد جلمباداني از آموزشگاه هاي ابن يمين، امام حسين(ع) و شهيد ديواندري به ترتيب عنوان اول تا سوم را به دست آوردند.
در رشته ي دو 800متر؛ محمد مهرآبادي، داوود نعمتي پور و محراب بشارت نيا از آموزشگاه هاي شهيد چمران، ابن يمين و شهيد ديواندري به ترتيب رتبه ي اول تا سوم را كسب نمودند.
در رشته ي دو 1500 متر؛ عباس محمودي ن‍ژاد و محمد شهرآبادي از هنرستان شهيد چمران و داوود نعمتي پور از دبيرستان ابن يمين به ترتيب مقام اول تا سوم را تصاحب كردند.
در رشته ي دو 3000متر؛ حسين كلاته سيفري و عباس محمودي نژاد از هنرستان شهيد چمران و پوريا سلحشوريان از هنرستان شهيد ديواندري به ترتيب حايز رتبه ي اول تا سوم شدند.
در رشته ي 60متر با مانع؛ اميرحسين استيري، محمد دلبري علي آباد ومحراب بشارت نيا از آموزشگاه هاي فرهنگيان، شهيد چمران و شهيد ديواندري به ترتيب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.
در رشته ي 300متر با مانع؛ حسين كلاته سيفري، عبداله خرم ن‍ژاد و اميرحسين چاهه از آموزشگاه هاي شهيد چمران، شهيد شجيعي و شهيد ديواندري به ترتيب رتبه ي اول تا سوم را كسب كردند.
در رشته ي رله ي امدادي؛ هنرستان هاي شهيد چمران، شهيد ديواندري و امام حسين(ع) به ترتيب عناوين اول تا سوم را به دست آوردند.
در رشته ي پرش طول؛ اميرحسين استيري، مسعود آزادمنجيري و علي استيري از آموزشگاه هاي فرهنگيان، ابن يمين و علم و صنعت به ترتيب مقام اول تا سوم را تصاحب نمودند.
در رشته ي پرش سه گام؛ مسعود آزادمنجيري، رضا ساعدي و ابوالفضل عرب نخعي از آموزشگاه هاي ابن يمين، شهيد چمران و شهيد ايوب محمودي به ترتيب حايز رتبه ي اول تا سوم شدند.
در رشته ي پرش ارتفاع؛ محمد دلير و رضا ساعدي از هنرستان شهيد چمران و مرتضي كسكني از دبيرستان فرهنگيان به ترتيب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.
در رشته ي پرتاب وزنه؛ حسن جزندري و محمد سعادت طلب از هنرستان شهيد چمران و جلال خسروجردي از هنرستان كمال الملك به ترتيب رتبه ي اول تا سوم را كسب نمودند.
در رشته ي پرتاب ديسك؛ مجتبي موحدي پور و رضا ساعدي از هنرستان شهيد چمران و محمد جليني از هنرستان كمال الملك به ترتيب عناوين اول تا سوم را تصاحب كردند.
در رشته ي پرتاب نيزه؛ مجتبي موحدي پور، احمد جليني و حسن جزندري از هنرستان هاي شهيد چمران، كمال الملك و شهيد چمران به ترتيب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.
بنا بر اين گزارش؛ از نظر تيمي، آموزشگاه هاي شهيد چمران، شهيد ديواندري و ابن يمين به ترتيب عناوين اول تا سوم را كسب نمودند.


منبع: سايت خبري تحليلي سبزوار پيام
www.SabzevarPayam.com
نظرات شما

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


0 نظر در صف تاييد است.