اخبار سبزوار پيام : اجتماعی


اخبار » اجتماعی / تاریخ خبر: 27 آذر 1392 / کد مطلب: 7511 / نظرات: 0

برنامه هاي هفته پزوهش آموزش و پرورش سبزوا ر اعلام شد.


برنامه هاي هفته پزوهش آموزش و پرورش سبزوا ر اعلام شد.


به گزارش روابط عمومي آموزش وپرورش سبزوار معاون پ‍‍‍‍‍‍زوهش و برنامه ريزي نيروي انساني  اين اداره گفت: توجه به نقش تحقيق دربهبودفعاليت هاي آموزش وپرورش  ضروري است
علي اميني زاده با اشاره به برنامه اي اين هفته تاکيد کرد:   اجراي مراسم هفته پژوهش بامشارکت معلمين ودانش آموزان درسطح آموزشگاه در قالب مسابقات و بازديد ار محلهاي آموزش مورد تاکيد است .
وي تصريح کرد: مشارکت معلمان درهدايت برنامه هاي هفته پژوهش درآموزشگاه و برگزاري جلسات سخنراني جهت تبيين جايگاه پژوهش،برنامه معلم پژوهنده از ديگر برنامه هاي اين هفته خواهد بود.
وي معرفي وتشويق معلمان ودانش آموزان پژوهنده درآموزشگاه را از ديگر برنامه هاي اين هفته عنوان کرد و گفت:برنامه ريزي بمنظوراجراي روزنامه ديواري بامحوريت آموزشگاه وپژوهش و اجراي طرح مسابقات علمي از ديگر برنامه ها خواهد بود.
وي از ديگر برنامه اي اين هفته را بازديددانش آموزان دوره متوسطه ازدانشگاه هاومؤسسات پژوهشي عنوان کرد و ادامه داد:  برگزاري مسابقه پژوهشي با عنوان ((معلمان چگونه مي توانند آموزش را در مدرسه با پژوهش عجين کنند )) نيز برگزار  خواهد شد
معاون پ‍‍‍‍‍‍زوهش و برنامه ريزي اداه آموزش و پرورش سبزوار  ادامه داد :برگزاري نمايشگاه درآموزشگاه وتاکيد برحضورفعال همکاران ودانش آموزان وارائه فعاليت هاي تحقيقي وفضاسازي مدارساز ديگر برنامه اي اين هفته خواهد بود.
اين مسئول همايش تجليل ازمعلمان برگزيده اقدام پژوهي استاني وکشوري درمحل پژوهشسراي دانش آموزي اسرار را خاطر نشان شد و ادامه داد:   در اين همايش از برگزيدگان دانش آموزي  در مسابقات نانو و خوارزمي تجليل خواهد شد
منبع: سايت خبري تحليلي سبزوار پيام
www.SabzevarPayam.com
نظرات شما

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


0 نظر در صف تاييد است.